Sprawdziany do szyb o konstrukcji modułowej

aaaaaaaa

Informujemy, że Firma „Zakład Metalowy Adam Krępa” otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Wdrożenie do produkcji sprawdzianów do szyb o konstrukcji modułowej dedykowanych dla przemysłu motoryzacyjnego” z Regionalny Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ: 1 Rozwój MŚP.

Czytaj dalej

Wielkogabarytowe przyrządy pomiarowe

aaaaaaaa

Informujemy, że Firma „Zakład Metalowy Adam Krępa” otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Wdrożenie do produkcji wielkogabarytowych przyrządów pomiarowych o obnizonym koszcie produkcji i eksploatacji” z Regionalny Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ: 1 Rozwój MŚP.

Czytaj dalej

Ramię napędowe

aaaaaaaa

Informujemy, że Firma „Zakład Metalowy Adam Krępa” jest w trakcie realizowania projektu pn. „Wdrożenie wyników prac B+R poprzez uruchomienie produkcji nowych wyrobów w postaci ramion napędu do produkcji szyb i karoserii samochodowych” z Regionalny Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ: 1 Rozwój MŚP.

Czytaj dalej