Sprawdziany o konstrukcji modułowej

Informujemy, że Zakład Metalowy Adam Krępa rozpoczął produkcję innowacyjnych sprawdzianów do szyb o konstrukcji modułowej dedykowanych dla przemysłu motoryzacyjnego. Zakupiono precyzyjne 5-osiowe centrum obróbcze.

Projekt realizowany jest dzięki wsparciu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ: 1 Rozwój MŚP.

Wartość projektu  :  1 700 851,38 PLN

Wkład Funduszy Europejskich  :  760 543 ,30 PLN

aaaaaaaa